Social

Social

Incluziunea socială este pentru noi mai mult decât un concept – este baza de la care pornim şi cu care dorim să construim relaţii interumane sincere şi de profunzime.

Incluziunea socială este un proces de durată, rezultat al unei abordări integrate, care coagulează resorturi interne profunde ale societăţii. Incluziunea socială se bazează pe mecanisme specifice precum creşterea şanselor de dezvoltare şi de formare profesională şi a facilitării accesului la resurse, precum educaţia şi formarea profesională.

‘Colectiv S’ lucrează la dezvoltarea unei reţele de suport social la nivel de comunitate, cu scopul de a activa forţele comunitare prin dezvoltarea unei culturi a parteneriatului real şi solidarităţii sociale. Valorile pe care ne bazăm în crearea acestei reţele sunt toleranţa, nediscriminarea, educaţia şi egalitatea şanselor.