Convocator AGA în data de 7.04.2017, ora 10.00, la sediul Asociatiei ”Colectiv S”

Subscrisa “Asociaţia Colectiv S” - Colectivul pentru Sustenabilitate, prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Andrei Butuc

În baza prevederilor Statutului Asociaţiei şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 7.04.2017, ora 10.00, la sediul din Str. Republicii 25, Sc. A, Apt 19, Buhusi, jud. Bacau, cu următoarea

Ordine de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2016
  2. Prezentarea raportul anual pe anul 2016
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe 2017
  4. Proiect de hotărâre privind validarea deciziilor Consiliului Director cu privire la excluderea membrilor deveniti incompatibili si validarea cererilor de adeziune
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei pe anul 2017
  6. Stabilirea cotizației membrilor Asociației
  7. Diverse

La ordinea de zi pot fi introduse şi alte solicitari, hotãrâri de luat de cãtre Adunarea Generalã dacã Consiliul Director şi membrii o cer şi se justificã.

Cu stimă, Andrei Butuc, Presedinte Asociatia ”Colectiv S”