Convocator AGA în data de 7.04.2017, ora 10.00, la sediul Asociatiei ”Colectiv S”

Subscrisa “Asociaţia Colectiv S” – Colectivul pentru Sustenabilitate, prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Andrei ButucÎn baza prevederilor Statutului Asociaţiei şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 7.04.2017, ora 10.00, la sediul din Str. Republicii 25, Sc. A, Apt 19, Buhusi, jud. Bacau, cu următoareaOrdine de zi1. Proiect de hotărâre[…]